Contact Us

Please post to:

University of Bucharest Review
Departamentul de Engleză
Facultatea de Limbi şi Literaturi străine
Universitatea din Bucureşti
Pitar Moş 7-13
Bucharest 010451, Romania

or send us an email at UBRpublication@gmail.com